Ανακαίνιση χώρου εστίασης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης