Σχεδιασμός και κατασκευή Καφέ-Εστιατόριο στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης