Scroll Top
Ανακαινίζοντας μια κατοικία με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση

Η άνοιξη είναι η πιο κατάλληλη εποχή για να προγραμματιστεί μια ανακαίνιση σπιτιού Θεσσαλονίκη  και να γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις σε ένα σπίτι, οι οποίες θα αναβαθμίσουν τόσο την αισθητική όσο και την ενεργειακή του απόδοση, αποφέροντας, ταυτόχρονα, σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων!

Η ανακαίνιση μιας κατοικίας, αν γίνει με στόχο την ενεργειακή του αναβάθμιση, προσφέρει αποδεδειγμένα πολλαπλά οφέλη στον ιδιοκτήτη της, καθώς μειώνει τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού σε σημαντικό βαθμό και ανανεώνει τον χώρο διαβίωσης.

Όταν λέμε ενεργειακή αναβάθμιση, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε όλες εκείνες τις απαιτούμενες βελτιώσεις που πρέπει να υλοποιηθούν σε μια κατοικία, ώστε να θωρακιστεί έναντι των απωλειών και να καταστεί όσο το δυνατόν λιγότερο ενεργοβόρα.

Είτε μιλάμε για χειμώνα είτε για καλοκαίρι, οι ενεργειακές απώλειες είναι σημαντικές σε ένα σπίτι που δεν είναι καλά μονωμένο. Σε αυτή την περίπτωση, τα συστήματα θέρμανσης ή ψύξης δεν κατορθώνουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο έπακρο και είναι αναγκαία μία λύση.

Αυτή μπορεί να βρεθεί στο πρόσωπο της θερμομόνωσης κελύφους, στα κουφώματα, στα ενεργειακά χρώματα, στους υαλοπίνακες, αλλά και σε πιο απλές παρεμβάσεις, που μπορεί να μην προσφέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, σίγουρα όμως θα κάνουν αισθητή τη διαφορά.

Είναι γεγονός πως όλες αυτές οι εργασίες είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν σωστά χωρίς τη βοήθεια και την επίβλεψη κάποιου ειδικού. Γι’αυτό και ο ρόλος του Πιστοποιημένου Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι διττός.

Αφενός αξιολογεί ενεργειακά το κτίριο και αφετέρου προτείνει στον ιδιοκτήτη τις αναγκαίες εργασίες που, με βάση τις οικονομικές του δυνατότητες, θα του αποφέρουν την βέλτιστη ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας του.

Είναι ο επιστήμονας με την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση που μπορεί με τη σωστή και ενδελεχή μελέτη του να επιφέρει οικονομικά οφέλη στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Πρόκειται για οφέλη όπως η μείωση της κατανάλωσης του ρεύματος, η αύξηση της αξίας του ακινήτου λόγω της αλλαγής ενεργειακής κατηγορίας η οποία και συνεπάγεται με μεγαλύτερο ενοίκιο σε περίπτωση ενοικίασης, αλλά και η βελτιστοποίηση των συνθηκών θερμικής, ψυκτικής, ακουστικής και οπτικής άνεσης των ενοίκων και της ποιότητας του αέρα της οικίας.

Θερμομόνωση

Για την πλήρη ενεργειακή θωράκιση ενός κτιρίου, μια καλή θερμομόνωση αποτελεί το βασικό μέτρο. Σε παλαιότερα κτίρια δεν υπήρχε απαίτηση από την νομοθεσία να υπάρχει κάποια μόνωση, και για αυτό ανάλογα και με την παλαιότητα, μπορεί ένα κτίριο να είναι τελείως αμόνωτο.

Για νέα κτίρια απαιτείται πλέον από τον οικοδομικό κανονισμό να είναι καλά μονωμένα, ενώ για παλαιότερα κτίσματα μπορεί να γίνει προσθήκη επιπλέον μόνωσης στο εξωτερικό. Μια τέτοιου είδους παρέμβαση, αν και δαπανηρή, έχει μεγάλα οφέλη τόσο στην θερμική άνεση, στην ποιότητα ζωής μέσα στο κτίριο, αλλά και αύξηση της αξίας του ακινήτου.

Με την προθήκη θερμομόνωσης τα οικονομικά οφέλη είναι πολύ μεγάλα, ιδιαίτερα όσο αφορά το κόστος θέρμανσης και δροσισμού κλιματισμού του κτιρίου. Στην αγορά υπάρχουν ολοκληρωμένες λύσεις εξωτερικής θερμομόνωσης, τοποθετούνται εύκολα, ενώ το κόστος τους είναι ανάλογο του υλικού και των χαρακτηριστικών του που χρησιμοποιούνται.

Η θερμομόνωση του κελύφους ενός κτιρίου μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και ως εκ τούτου αποτελεί βαρόμετρο για τον περιορισμό των εξόδων για τη θέρμανση και την ψύξη των χώρων μιας κατοικίας, ή οποιουδήποτε άλλου κτιρίου.

Επιπλέον, ανακαινίζει το κτίριο, αυξάνει το προσδόκιμο ζωής του, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το κόστος συντήρησής του. Παράλληλα δε, η ορθή θερμομόνωση έχει ως αποτέλεσμα και τη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού «αποτυπώματος» του εκάστοτε κτιρίου, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ελάττωση της σχετικής μόλυνσης.

Όταν αναφερόμαστε στη θερμομόνωση του κελύφους ενός κτιρίου, εννοούμε τη μόνωση της ταράτσας, των περιμετρικών τοίχων, της πυλωτής (εάν υπάρχει) και των υπόγειων χώρων.

Η μόνωση τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά του κελύφους, ώστε να προστατεύονται και τα δομικά στοιχεία του κελύφους και το ίδιο το κέλυφος από τις καιρικές συνθήκες.

Το σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης που εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων προστατεύει τις επιφάνειες από υγρασίες. Έτσι, ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του κτιρίου από τους εξωτερικούς τοίχους παρέχεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως τους θερινούς μήνες που φτάνει έως και το 65%.

Επίσης μειώνει το κόστος συντήρησης του κτιρίου προστατεύοντας τα στοιχεία του σκυροδέρματος από ρηγματώσεις. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα στη μόνωση των περιμετρικών τοίχων είναι ότι δεν δημιουργούνται θερμογέφυρες στα σημεία όπου ο τοίχος συναντά τα στοιχεία από μπετόν, προστατεύονται οι τοίχοι από την υγρασία και έτσι, αυξάνεται η διάρκεια ζωής τους και μειώνεται το φαινόμενο της θερμικής νησίδας, καθώς δεν συσσωρεύεται θερμότητα στην επιφάνεια του τοίχου, η οποία θα απελευθερωθεί στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τέλος, επιτυγχάνεται και αύξηση των τετραγωνικών του εσωτερικού χώρου καθώς εάν μονωθεί, κατά την κατασκευή του κτιρίου, ο τοίχος δεν χρειάζεται να δεχθεί διπλή σειρά από τούβλα, αλλά μονή.

Μόνωση ταράτσας, πιλοτής και υπογείου

Η ταράτσα, συνήθως, ευθύνεται για τις μεγαλύτερες απώλειες θερμότητας σε ένα κτίριο. Η καλύτερη επιλογή σε αυτήν την περίπτωση, είναι η μόνωση της ταράτσας και στη συνέχεια, ακόμα και η φύτευσή της που μας παρέχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, τόσο αισθητικά όσο και μονωτικά.

Η ταράτσα (ή δώμα) πρέπει να θερμομονώνεται και για έναν πρόσθετο λόγο, αυτόν της προστασίας της πλάκας από τη διάβρωση και τις καιρικές μεταβολές που σταδιακά την αποσαθρώνουν. Πρέπει να τονίσουμε ότι, όταν θερμομόνωνουμε την πλάκα της ταράτσας επιτυγχάνεται παράλληλα και η υγρομόνωση αυτής (το αντίστροφο δεν ισχύει).

Στα υπόγεια, η μόνωση πρέπει να γίνεται ιδανικά κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ειδικά αν ο χώρος είναι κατοικήσιμος. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μονωθεί εσωτερικά στη συνέχεια, ώστε να μειωθούν οι απώλειες όσο είναι δυνατόν.

Τα μονωτικά υλικά μπορούν να έχουν και πρόσθετες ιδιότητες πέρα από την παροχή θερμικής άνεσης, όπως η ηχομόνωση, η πυροπροστασία και η προστασία από τη βροχή.

Η πιλοτή είναι επίσης ένας χώρος του σπιτιού που πρέπει να θερμομονώνεται εφόσον υπάρχει, ώστε η θερμική ενέργεια να εγκλωβίζεται στα διαμερίσματα και να μην εξέρχεται στο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα στις πιλοτές πρέπει να μονώνεται η επίπεδη επιφάνεια, τα δοκάρια και μέχρι κάποιο σημείο και οι κολώνες, για να μην δημιουργούνται θερμογέφυρες.

Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων

Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της αντικατάστασης κουφωμάτων έχει αναχθεί σε μείζονος σημασίας, ιδιαίτερα λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει.

Έρευνες δείχνουν πως το 35% των ενεργειακών απωλειών ενός διαμερίσματος, προέρχονται από τα παλιά κουφώματα.

Αποτελεί, επομένως, μία από τις πρώτες αλλαγές που πραγματοποιεί κάθε ιδιοκτήτης, με τα παλαιά αλουμινένια ή ξύλινα κουφώματα να αντικαθιστώνται με σύγχρονα πιστοποιημένα ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα, τα οποία προσφέρουν επιπλέον μεγαλύτερη ασφάλεια, ηχομόνωση, αντοχή και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες.

Για την καλύτερη δυνατή επιλογή κουφώματος σε κατοικία ή επαγγελματική στέγη, θα πρέπει κανείς να έχει την κατάλληλη γνώση για τους τύπους των κουφωμάτων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιαιτερότητες της οικοδομής, αλλά και τυχόν δεσμεύσεις και περιορισμούς που επιβάλλουν πολεοδομικοί κανονισμοί της περιοχής.

Παρακάτω, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες επιλογής κουφωμάτων, που θα σας δώσουν μια σύντομη εικόνα για τους τύπους και τα κόστη τους, βοηθώντας σας να επιλέξετε την ιδανική λύση.

Ανοιγόμενα κουφώματα: Στα θετικά χαρακτηριστικά των ανοιγόμενων κουφωμάτων, συγκαταλέγονται οι υψηλοί συντελεστές θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και ασφάλειας.

Συρόμενα κουφώματα: Το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της κατηγορίας αυτής είναι η εξοικονόμηση χώρου, καθώς ανοίγουν συρόμενα κατά μήκος. Η εφαρμογή τους σε ήδη υπάρχουσα τοιχοποιία δε συνιστάται, ενώ είναι και οικονομικά επιβαρυντική.

Κουφώματα αλουμινίου: Είναι πολύ ανθεκτικά, περισσότερο ασφαλή από τα συνθετικά, το υλικό κατασκευής τους είναι ανακυκλώσιμο, ο χρόνος ζωής τους είναι πολύ μεγάλος και αισθητικά είναι ανώτερα από τα συνθετικά.

Είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας, οπότε χρειάζονται την επιπρόσθετη τοποθέτηση θερμοδιακοπής, η οποία επιβαρύνει οικονομικά την αξία τους. Επιπλέον, χρειάζονται ειδική βαφή για κατοικίες που βρίσκονται κοντά σε θάλασσα.

Ξύλινα κουφώματα: Είναι η ακριβότερη επιλογή υλικού με ποσοστά κόστους από 30% έως και 40% πιο ακριβά από το αλουμίνιο. Ανταμείβει όμως με την υψηλή αισθητική του και την αίσθηση ζεστασιάς που χαρίζει.

Μειονέκτημα είναι η έλλειψη μεγάλων μηχανικών αντοχών πράγμα που το καθιστά δύσχρηστο υλικό σε μεγάλες εφαρμογές, σε σχέση πάντα με άλλα υλικά επιλογής.

Συνθετικά κουφώματα: Είναι πιο οικονομικά από τα αντίστοιχα του αλουμινίου, από κατασκευής θερμοδιακοπτόμενα και φιλικά προς το περιβάλλον. Η ηχομόνωση δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά ανάμεσα στα κουφώματα αλουμινίου και τα συνθετικά.

Το ιδανικό, πάντως, θα ήταν να απευθυνθούμε σε έναν ενεργειακό επιθεωρητή ή σε ένα πιστοποιημένο με CE κατασκευαστή.

Τα βασικά οφέλη της τοποθέτησης κατάλληλων υαλοπινάκων είναι η αποτελεσματική μόνωση, η μείωση στη σπατάλη ενέργειας και, κατ’ επέκταση, το οικονομικό όφελος. Δηλαδή, δίδεται η δυνατότητα να περιορίσουμε τη δαπάνη για την θέρμανση τον χειμώνα και την ψύξη το καλοκαίρι, που σημαίνει οικονομικό όφελος στο εισόδημα μας.

Η χρήση ενεργειακών υαλοπινάκων είναι ο ευκολότερος και οικονομικότερος τρόπος για να βελτιώσει κανείς την ενεργειακή κατάταξη οποιασδήποτε οικοδομής, μιας και η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για όλες τις οικοδομές άνω των 50 τ.μ. είναι πλέον υποχρεωτική για τη χώρα μας.

Ειδικότερα, η αντικατάσταση των κοινών υαλοπινάκων ενός τυπικού διαμερίσματος 100τμ (περίπου 15 τ.μ. υαλοπίνακες) με διπλούς υαλοπίνακες Low-Ε, θα εξοικονομήσει περίπου 1.000 Κgr CO2 ανά έτος. Βέβαια, οι κλιματολογικές συνθήκες του τόπου είναι εκείνες που θα καθορίσουν την επιλογή του κατάλληλου για τις ανάγκες μας ενεργειακού υαλοπίνακα. Για παράδειγμα, σε μια κατοικία δίπλα στην θάλασσα και σε μια κατοικία στο χιονοδρομικό κέντρο, θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι ενεργειακών υαλοπινάκων.

Γεγονός είναι πάντως πως η χρήση ενεργειακής υάλωσης μειώνει θεαματικά το κόστος πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας ταυτόχρονα την απαίτηση για μεγάλης απόδοσης λέβητες και μεγάλης ισχύος κλιματιστικών συσκευών.

Τοποθέτηση σκιάστρων

Ένα από τα μέτρα τα οποία μπορεί να επιφέρουν σημαντική μείωση στα ηλιακά κέρδη του σπιτιού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι οι τέντες και πέργκολες.

Παρότι το κόστος τους είναι μικρό, σε σύγκριση με άλλα μέτρα, το αποτέλεσμα που μπορεί να έχουν είναι μεγάλα. Υπάρχουν πολυποίκιλα ήδη σκιάστρων όπως τα εξωτερικά (π.χ. περσίδες, στέγαστρα, τέντες, πατζούρια κ.α.) ή τα εσωτερικά (π.χ. περσίδες, κουρτίνες, rollers κ.α.), τα κινητά ή/και τα σταθερά, τα διάτρητα ή τα συμπαγή.

Τα εξωτερικά σκίαστρα τοποθετούνται για προστασία περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες σε προσανατολισμούς (νότιους, νοτιοανατολικούς και νοτιοδυτικούς) με μεγάλη θερμική επιβάρυνση λόγω ηλιασμού.

Πιο συνηθισμένη μορφή σκιάστρων είναι οι τέντες, οι οποίες τοποθετούνται πλέον χωρίς συγκεκριμένο προσανατολισμό με γνώμονα τον περιορισμό «προσβασιμότητας» και ελέγχου του ιδιωτικού χώρου των ενοίκων. Από την άλλη, με τα εσωτερικά σκίαστρα περιορίζεται η σκίαση μόνο στα σημεία των κουφωμάτων με συνέπεια το κέλυφος του κτιρίου να εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία.

Τέλος, μια μορφή σκιάστρων είναι και ο πρόβολος των βεραντών, με το εκτιμώμενο κόστος να κυμαίνεται ανάλογα με το είδος, τον μηχανισμό και τον τρόπο εγκατάστασης εσωτερικά (περσίδες) ή εξωτερικά (τέντες-στέγαστρα).

Για την επιλογή τους λοιπόν, θα πρέπει να προσέξει κυρίως κανείς: l την ορθή διαστασιολόγηση τους, προκειμένου να προστατεύουν την κατοικία από την ηλιακή ακτινοβολία το καλοκαίρι, αλλά και παράλληλα να επιτρέπουν την είσοδό της στο κτίριο το χειμώνα l το θέμα του φυσικού φωτισμού ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια και προστασία από θάμβωση.

Αντικατάσταση λαμπτήρων

Η αντικατάσταση λαμπτήρων με άλλους υψηλότερης ενεργειακής κατηγορίας, όπως οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ή οι λαμπτήρες LED, μπορεί να επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, ανανέωση χώρου, ή και διάφορα εφέ φωτισμού, μέσω των νέων τεχνολογιών.

Το κόστος και η εργασία που απαιτείται είναι μικρή, και εξαρτάται από την ποιότητα των λαμπτήρων.

Βάψιμο με ενεργειακά οικολογικά χρώματα

Η ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας «περνάει» πλέον και από το βάψιμό της, με τις νέες τεχνολογίες στα χρώματα να συνεισφέρουν σημαντικά στη μόνωση και την εξοικονόμηση ενέργειας, στοιχεία που με τη σειρά τους περιορίζουν τα πάγια έξοδά της.

Τα χρώματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ως ισχυρή μόνωση, δυσκολεύοντας την είσοδο και την έξοδο της θερμότητας (ανάλογα με την εποχή, καλοκαίρι ή χειμώνα αντίστοιχα), ενώ αυτά που χαρακτηρίζονται ως οικολογικά διαθέτουν ιδιαίτερες αντοχές και ξεχωρίζουν για το ελάχιστο «αποτύπωμά» τους στο περιβάλλον.

Σε γενικές γραμμές, τα χρώματα δεν αποτελούν ανεξάρτητο τρόπο προστασίας της κατοικίας από τη ζέστη ή το κρύο, αλλά βοηθούνι σε ένα μεγάλο ποσοστό την ήδη υπάρχουσα ή τη νέα θερμομόνωση.

Επιπλέον, τα λεγόμενα και οικολογικά χρώματα είναι «φιλικά» προς τον καταναλωτή, ανταποκρίνονται όμως και στις ανάγκες του περιβάλλοντος, μειώνοντας αισθητά την επιβάρυνσή του, σε σχέση με την κατανάλωση των απλών χρωμάτων, ενώ δεν υστερούν καθόλου σε απόδοση και αντοχές.

Εξασφαλίζουν υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση στην χρήσης τους αλλά και σημαντικές αντοχές στην φθορά.

Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Εκτός από τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει η εγκατάσταση ή αντικατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα και η σύνδεσή του με το υπάρχον σύστημα για Ζεστό Νερό Χρήσης και τους χειμερινούς μήνες χωρίς έξοδα, η κίνηση αυτή αυξάνει και την ενεργειακή «κλάση» της κατοικίας κατά 35%-45% σε σχέση με την αρχική της κατάσταση.

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης

Η αναβάθμιση των θερμικών συστημάτων, ανεξάρτητα αν είναι κεντρικά ή αυτόνομα, θεωρείται μια από τις σημαντικές ενεργειακές παρεμβάσεις σε μια κατοικία.

Τα συστήματα αυτά όσο περνάει ο χρόνος γίνονται όλο και περισσότερο ενεργοβόρα και για αυτό πρέπει να αντικατασταθούν με συστήματα νέας γενιάς, με πιστοποιημένες ιδιότητες σύμφωνα με μελέτη εξειδικευμένου μηχανικού, ώστε να μην καταναλώνουν άσκοπα ενέργεια.

Ένα ιδιαίτερα οικονομικό και διαδεδομένο πλέον σύστημα θέρμανσης είναι το φυσικό αέριο.

Το φυσικό αέριο προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση σε σχέση με ένα σύστημα πετρελαίου, καθώς εκτός από οικονομική θέρμανση παρέχει και ζεστό νερό, αλλά και ενέργεια για το μαγείρεμα.

Ειδικά με τη διεύρυνση της χρηματοδότησης για σύνδεση με το φυσικό αέριο που προσφέρει πλέον η ΕΠΑ Αττικής, η εγκατάσταση φυσικού αερίου συνιστά την πιο ενδεικτική επιλογή για τις συνδεδεμένες με το δίκτυο του φυσικού αερίου περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπώντας να προσφέρει μια εύκολα υλοποιήσιμη και άμεσα εφαρμόσιμη πρόταση στους οικιακούς καταναλωτές που επιθυμούν να στραφούν στο φυσικό αέριο η ΕΠΑ Αττικής προσφέρει άτοκη χρηματοδότηση σε όσους υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου μέχρι και τις 26 Ιουνίου 2015.

Το νέο σχήμα ισχύει για όλες τις κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις, ανεξαρτήτως ισχύος, και προβλέπει γενναιόδωρα ποσά που ανέρχονται ακόμη και στο ποσό των €12.300 για κεντρικές θερμάνσεις με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 200.000 θερμίδων ή των €1.200 για περιπτώσεις αυτονομίας. Ιδιαίτερα ευνοϊκή είναι και η περίοδος που προβλέπει το πρόγραμμα για την αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού, που είναι 2 ή 3 έτη ανάλογα με την περίπτωση.

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά απλή και σύντομη και εκτελείται εξ ολοκλήρου μεταξύ του αιτούντος και της ΕΠΑ Αττικής. Τέλος, η ΕΠΑ Αττικής για το ίδιο χρονικό διάστημα παρέχει έκπτωση στα τέλη σύνδεσης σε κεντρικές θερμάνσεις και αυτόνομες συνδέσεις σε ποσοστό που φτάνει έως και 100% για κεντρικές θερμάνσεις με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 140.000 θερμίδων.

Αντίστοιχες προσφορές ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ αφορούν και τους επαγγελματίες. Το πιο σημαντικό τους όμως πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι προσφέρει απόλυτη αυτονομία στη θέρμανση.

Αποτελεί, λοιπόν, ιδανική λύση για πολλά νοικοκυριά.

Το δεύτερο πιο διαδεδομένο σύστημα θέρμανσης για κατοικίες το οποίο και αποφέρει μεγάλη ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και σύντομη απόσβεση στον χρήστη είναι η αντλία θερμότητας η οποία μπορεί να αποφέρει και 65% ενεργειακή βελτίωση στην κατοικία.

Συνδέεται με όλα τα θερμαντικά μέσα, έχει δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.

Σε συνδυασμό, μάλιστα, με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), η αντλία θερμότητας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα μακροχρόνιας εξοικονόμησης χρημάτων και ενέργειας σε ένα σπίτι.

Σε περίπτωση που οι προτιμήσεις σας για τη θέρμανση είναι πιο απλές και συνοψίζονται σε ένα τζάκι, τότε η μετατροπή του σε ενεργειακό θα σας προσφέρει σαφώς μεγαλύτερες αποδόσεις με πολύ χαμηλότερο κόστος.

ΛΕΒΗΤΑΣ WOLF CGG-1K 24 ΜΟΝΟ ΜΕ 955€

Author: Χρήστος ΠαπαναστασίουΧρήστος Παπαναστασίου Aρχιτέκτονάς της εταιρείας Anakaineasy